Raad van toezicht - Residentie Buitenzorg
Adoe, ramah tamah in een sfeer van tempo doeloe met de geur van verse boemboes?’ Bij Residentie Buitenzorg is dit dagelijkse kost. In onze WLZ gecertificeerde zorginstelling staan warmte, gastvrijheid en respect voorop. Ons zorgaanbod is zeer compleet en bestaat uit dagverzorging, thuiszorg, verpleeghuiszorg, huishoudelijke zorg en maaltijdvoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in wonen, zorg en welzijn voor Indische en Molukse ouderen of ouderen die zich met onze cultuur verwant voelen. Onze ervaring is dat ouderen met een Surinaamse of Antalliaanse achtergrond zich ook thuisvoelen in onze doelgroepgerichte zorg. In het Noorden en Oosten van Nederland zijn we dé full-service woonzorgorganisatie voor cultuurspecifieke zorg met roots in de gordel van smaragd. We zijn gevestigd in Groningen, Assen, Drachten en Almelo.
Indonesische ouderenzorg, senang zorg, senang, molukse ouderenzorg, chinese ouderenzorg, thuiszorg, moluks, indonesisch, dagbesteding, indonesische maaltijden, molukse maaltijden, ouderenzorg almelo, ouderenzorg groningen, ouderenzorg assen, ouderenzorg drachten, assen, drachten, groningen, almelo, antilliaanse ouderenzorg, surinaamse ouderenzorg, verzorgingstehuis, maaltijdservice, bejaardentehuis, woonzorgcentra, residentie buitenzorg, adeline schiphuis, alfons schiphuis, nederlandse-indische ouderen, allochtone ouderen, nederland, indonesie, china, indische ouderenzorg
16168
page-template-default,page,page-id-16168,bridge-core-2.4.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-22.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16095
 

Raad van toezicht

Gezocht: Leden van de Raad van Toezicht

Vanwege statutair aftreden en uitbreiding zoekt de Residentie Buitenzorg 2 leden van de Raad van Toezicht

De organisatie Residentie Buitenzorg
Omschrijving van de organisatie

Stichting Residentie Buitenzorg is een organisatie voor cultuurspecifieke woonzorgdiensten en is gespecialiseerd in wonen, welzijn en zorg voor de doelgroep Indische en Molukse ouderen en ouderen die zich daarmee verwant voelen. Residentie Buitenzorg is een kleine organisatie met sterke ambitie. De zorgdienstverlening wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De zorgdiensten worden vanuit drie locaties geleverd, te weten: Groningen, Almelo en Drachten. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder. Een raad van toezicht houdt toezicht op de gang van zaken, het beleid en is werkgever van het bestuur. De organisatie heeft een cliëntenraad, die de belangen van de cliënten vertegenwoordigd.

De organisatie is zich verder aan het professionaliseren, een bestuurder a.i. heeft de organisatie na het verlaten – door pensionering – van de bestuurder/oprichter geleid en staat nu voor strategische heroverwegingen. Nu het proces van het aantrekken van een vaste nieuwe bestuurder in een eindfase zit is het goed om ook in de Raad van Toezicht een nieuwe frisse doorstart te maken.

Algemeen beleid
SRB streeft naar een klantgerichte benadering en dienstverlening die zoveel mogelijk past bij de belevingswereld van de cliënten uit de Indisch-Molukse gemeenschap. Dit houdt in dat de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt hierin het uitgangspunt vormen. In de visie staan de volgende kernwaarden voor de cliënt centraal:
Gastvrijheid; respectvol; persoonlijk; gelijkwaardigheid; verbondenheid; participatie en de eigen regie door de cliënt. De cliënt moet zich senang voelen.

Taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht handelt vanuit de Governance Code Zorg. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij De Residentie en staat het bestuur met raad ter zijde. Ze adviseert en toetst het bestuur in het te voeren beleid en het gevoerde beleid in relatie tot de statutaire en strategische doelen. Tevens is de Raad van Toezicht werkgever van de bestuurder beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.
De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Residentie, de continuering van de zorg, het belang van de cliënten en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Residentie Buitenzorg betrokkenen af.

Profiel gezochte kandidaten
Stichting Residentie Buitenzorg wenst haar Raad van Toezicht aan te vullen met 2 nieuwe leden.
Uiteraard zijn de competenties van het kunnen houden van een juiste balans, reflecterend vermogen naar de bestuurder en naar zichzelf toe en een abstraherend vermogen om naar de ouderenzorg te kijken van belang.
Veel meer nog is van belang dat er echte affiniteit en/ of verbinding is met de specifieke doelgroep, de kleinschaligheid, kennis van de gezondheidszorg/ welzijnswerk. Ervaring in toezichthoudende functie is een pre, maar niet noodzakelijk. Vanzelfsprekend is een binding/verbondenheid met de Indisch – Molukse gemeenschap voor minimaal 2 leden van de Raad van Toezicht vereist, van de andere leden geldt een affiniteit hiervoor. Ook wordt verwacht dat een onafhankelijke – inhoudelijke en persoonlijke opstelling vanzelfsprekend is, zoals deze in de Governance Code beschreven is, waarin ook beschreven is dat een VOG bij aanstelling overlegd dient te worden.

Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt verder kennis van de zorg, financiën, Governance en huisvesting verwacht

De Raad van Toezicht wil graag verder professionaliseren en vraagt van haar leden om geregeld deel te nemen aan (bij)scholing.

In de procedure is voorzien dat naast de bestuurder zowel de Cliëntenraad als een afvaardiging van de medewerkers betrokken worden. Zij zullen mede adviseren over de te benoemen leden Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wil graag gemêleerd van samenstelling zijn zowel qua professionele achtergrond als gender.

U kunt uw reactie sturen naar of inlichtingen krijgen bij:
Henk Sinninghe Damstee, hsinninghedamste1@gmail.com of mob: 06 53790486
Voorzitter van de Raad van Toezicht