Klachten - Residentie Buitenzorg
Adoe, ramah tamah in een sfeer van tempo doeloe met de geur van verse boemboes?’ Bij Residentie Buitenzorg is dit dagelijkse kost. In onze WLZ gecertificeerde zorginstelling staan warmte, gastvrijheid en respect voorop. Ons zorgaanbod is zeer compleet en bestaat uit dagverzorging, thuiszorg, verpleeghuiszorg, huishoudelijke zorg en maaltijdvoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in wonen, zorg en welzijn voor Indische en Molukse ouderen of ouderen die zich met onze cultuur verwant voelen. Onze ervaring is dat ouderen met een Surinaamse of Antalliaanse achtergrond zich ook thuisvoelen in onze doelgroepgerichte zorg. In het Noorden en Oosten van Nederland zijn we dé full-service woonzorgorganisatie voor cultuurspecifieke zorg met roots in de gordel van smaragd. We zijn gevestigd in Groningen, Assen, Drachten en Almelo.
Indonesische ouderenzorg, senang zorg, senang, molukse ouderenzorg, chinese ouderenzorg, thuiszorg, moluks, indonesisch, dagbesteding, indonesische maaltijden, molukse maaltijden, ouderenzorg almelo, ouderenzorg groningen, ouderenzorg assen, ouderenzorg drachten, assen, drachten, groningen, almelo, antilliaanse ouderenzorg, surinaamse ouderenzorg, verzorgingstehuis, maaltijdservice, bejaardentehuis, woonzorgcentra, residentie buitenzorg, adeline schiphuis, alfons schiphuis, nederlandse-indische ouderen, allochtone ouderen, nederland, indonesie, china, indische ouderenzorg
15523
page-template-default,page,page-id-15523,bridge-core-2.4.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-22.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive,elementor-default

Klachten

Klachtenregeling Stichting Residentie Buitenzorg

Onze zorgdienstverlening is gericht op het welbevinden van onze klanten. Wij hebben als doel dat een ieder zich bij ons ‘senang’ voelt. Van onze medewerkers verwachten wij een professionele, deskundige, warme en respectvolle werkhouding. U mag onze medewerkers en onze organisatie daarop aanspreken. In de praktijk kunnen er dingen gebeuren die door u als onjuist of onterecht worden ervaren of waardoor u zich niet serieus genomen voelt. U kunt daarover uw beklag doen of een klacht indienen.

In deze klachtenregeling kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht wilt indienen of overweegt dat te doen. Deze regeling heeft geen betrekking op klachten die in het kader van de Wet BOPZ ingediend worden. Daarvoor geldt er een aparte regeling. Voor alle duidelijkheid: u hoeft de eerste stap niet te doorlopen. U kunt ook rechtstreeks bij de Klachtencommissie een klacht indienen.

Stap 1 :          

goed overleg
Wanneer u ergens uw beklag over wilt doen of overweegt een klacht in te dienen proberen wij – als u dat wilt– samen met u in goed overleg tot een bevredigende oplossing te komen. Ons uitgangspunt is dat het bespreken van een klacht met de betrokken medewerker of diens leidinggevende tot een voor u en ons bevredigende oplossing kan leiden. Daarbij trachten wij duidelijke afspraken voor de toekomst te maken. Het overleg is facultatief. Dat betekent dat u deze stap ook over kunt slaan en rechtstreeks een klacht kunt indienen bij de onafhankelijke commissie (zie stap 2).

Beklag bij de directie
U kunt uw beklag – als u dat wilt – mondeling of schriftelijk doen bij de directie van onze organisatie. De directie nodigt u op korte termijn uit voor een persoonlijk gesprek. Voor zover uw beklag een medewerker van onze organisatie betreft wordt de betreffende medewerker voor dit gesprek uitgenodigd, tenzij u daar bezwaar tegen hebt. Binnen veertien dagen na het gesprek ontvangt u een schriftelijke reactie van de directie waarin in ieder geval aangegeven wordt hoe uw beklag wordt opgepakt door de organisatie. De vertrouwenspersoon kan u desgewenst ondersteunen bij het inventariseren van uw klachten en/of bij het formuleren van een (schriftelijke) klacht.

Stap 2 :          

onafhankelijke commissie
Mocht u geen prijs stellen op overleg of in overleg met ons niet tot een voor u bevredigende oplossing komen dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenvoorziening. U kunt, als er in onderling overleg geen oplossing gevonden kan worden, schriftelijk een klacht indienen bij de ‘Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen’. Uw klacht wordt dan behandelt door een onafhankelijke klachtencommissie die bestaat uit een aantal personen die niet werkzaam zijn bij of gelieerd zijn aan onze organisatie. Voor alle duidelijkheid: een klacht kan rechtstreeks bij de onafhankelijke commissie ingesteld worden.

behandeling klacht
De commissie kan u vragen om uw klacht mondeling toe te lichten. Binnen vier weken neemt de commissie een beslissing en deelt dit schriftelijk aan u en aan ons mee. Als de commissie uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond vindt, dan laat onze directie u weten wat zij met de aanbevelingen van de commissie doet. Bent u het met de afhandeling van de klacht eens dan is de procedure voor u hiermee afgelopen.

dringende klacht
Een klacht kan heel dringend zijn. In dit geval kan de commissie snel een voorlopige beslissing nemen. Daarvoor kent het reglement van de Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen een spoedprocedure. U kunt bij uw klacht vermelden of u een dringende klacht hebt.

Stap 3:            

landelijke commissie
Als u vindt dat:

  • de afhandeling van uw klacht te lang op zich laat wachten;
  • de klacht onvoldoende of onjuist behandeld is;
  • de klacht na de beslissing van de provinciale klachtencommissie nog bestaat;

dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak in beroep gaan bij de ‘Landelijke Beroepscommissie Klachten’. De procedure bij de ‘Landelijke Beroepscommissie Klachten’ zijn vergelijkbaar met de procedures zoals die gelden voor de ‘Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen’.

Adressen       

klachtencommissie zorg in de provincie groningen
Postbus 6008
9702 HA Groningen

Landelijke commissie
Postbus 100
3980 CC Bunnik

Telefoon: 030-6596311 of 030-6596312
Fax: 030-6563994,
e-mail: lbk@lvt.nl

Vertrouwenspersoon

Informatie via Arboned